1

User Profile

Posted by josephinep 21 days ago Category Business
http://www.fibbeadvocaten.nl — Advocatenkantoor Fibbe is in 1948 opgericht door mr A.J.
Fibbe die in 1989 afscheid heeft genomen van het kantoor, waaraan nu nog drie advocaten zijn verbonden, te weten de mrs J.V.C. Constandse, beëdigd in 1970, L.J. Woltring, beëdigd in 1985 en J.W. Ebbink beëdigd in 1988.

Who Voted for this Story